Kontakt Per Nyhus

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med journalist og forfatter Per Nyhus, vennligst ring telefon 924 58 907.


Fri bruk, oppgi kilde

Stoff fra mine lokalhistoriske produksjoner (bildeforedrag og bildeserier) kan brukes fritt og gratis. Men vennligst henvis til kilde ved bruk av større utdrag. Lykke til med ditt engasjement i Larviks spennende historie.

Per Nyhus


© 2022 Larvikhistorier.no | Fra Per Nyhus´bildesamling | Laget av Nye linjer