Per Nyhus (født 20. juli 1939 i Larvik) er journalist, pressefotograf og forfatter av lokalhistoriske bøker. Han var ansatt i Larvik Morgenavis, Lillehammer Tilskuer og Østlands-Posten. Fra 1981 har Nyhus skrevet ti bøker som eneforfatter, i tillegg har han vært medforfatter i en rekke andre utgivelser.

I samband med Bymiljøkampanjen i 1981 ble Nyhus tildelt Miljøverndepartementets pris for beste journalistiske bidrag, noe som samme år også ga ham tredjepris i den europeiske konkurransen. Nyhus har også mottatt Det Treschowske Dansk-Norske Legat og en rekke lokale priser, deriblant Munken kulturpris for Den gang det het Laurvig.

Han ble tildelt Larvik kommunes kulturpris i 2004, samt prisen som årets brander i 2007 for sin innsats for «å sette Larvik på kartet» og bringe lokalhistorien ut til hjemmepublikummet.


Fri bruk, oppgi kilde

Stoff fra mine lokalhistoriske produksjoner (bildeforedrag og bildeserier) kan brukes fritt og gratis. Men vennligst henvis til kilde ved bruk av større utdrag. Lykke til med ditt engasjement i Larviks spennende historie.

Per Nyhus


© 2022 Larvikhistorier.no | Fra Per Nyhus´bildesamling | Laget av Nye linjer