Motiver

Fotografiapparatet har vært min trofaste følgesvenn i alle yrkesaktive år, helt fra det toøyde speilreflekskameraet ”Flexaret” i Larvik Morgenavis til min nåværende enøyde ”Nikon”, har det vært på denne måten. Journalisten og forfatteren i meg har alltid arbeidet i nær forståelse med fotografen. Og omvendt.

Noen ganger har bildemulighetene ligget litt foran og angitt veien videre, andre ganger det tekstlige. Sånn har det vært med alle bøkene jeg har arbeidet med, delvis også med avisartiklene. Men i denne serien lar jeg fotografiene stå ordløse og tale for seg selv. Jeg innbiller meg ikke å være noen kunstfotograf. Dessuten er jeg fargeblind eller i det minste fargesvak. Men hvis noen finner den samme gleden over disse motivene som jeg selv, har jeg frimodighet nok til å legge dem ut.

God fornøyelse!

Per Nyhus

Fri bruk, oppgi kilde

Stoff fra mine lokalhistoriske produksjoner (bildeforedrag og bildeserier) kan brukes fritt og gratis. Men vennligst henvis til kilde ved bruk av større utdrag. Lykke til med ditt engasjement i Larviks spennende historie.

Per Nyhus